IN MEMORIAM

Scannen0001Vandaag ontvingen wij het bericht dat Jo Colaris na een langdurige ziekte toch nog plotseling is overleden.

Jo Colaris was een van de eerste leden van onze tourclub.Hij was een trouw lid die in de beginfase van onze vereneging graag de lange clubritten van 200 km.fietste.Hij was zeer secuur op zijn fietsmateriaal.

Jo was ook een gezelligheidsmens,want je kon hem regelmatig met familie en vrienden in het uitgaansleven van Stein aantreffen.

Op 4 mei 1993 heeft hij zijn laatste clubrit gereden,waarna hij werd getroffen door een ernstige longziekte.

In de beginperiode van zijn ziekte had hij nog altijd hoop dat hij zijn grote hobby nog zou kunnen opnemen en daarom is hij ook nog een aantal jaren clublid gebleven.

Hij maakte met zijn echtgenote en zijn kleinkinderen-waar hij erg trots op was-nog fietstochtjes die binnen zijn mogelijkheden lagen.Omdat zijn longcapaciteit steeds verder achteruit ging deed hij dit de laatste jaren met een fiets met hulpmotor.

Jo is op 12 april in de leeftijd van 72 jaar overleden.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij dit verlies.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 17 april om 09.30 uur in de parochiekerk te Nieuwdorp waarna aansluitend de crematie in het crematorium te Geleen plaatsvind.

Feestavond 2007

Beste leden,ook in 2007 is er weer een feestavond en wel op Zaterdag 3 November.

De "contract" besprekingen zijn in volle gang.

John Savelkoul is de organisator van deze avond.

De lokatie is reeds besproken en net als vorig jaar is dit cafe PONDEROSA te Kotem (Belgie)

DJ Chrit zorgt voor de muziek.

Elke fietsvriend al dan niet lid van een club is welkom.

We komen hier nog op terug,maar jullie kunnen alvast rekening houden met deze datum.

Opening Weblog

Vandaag is het weblog van TC Stein geopend, als eerste experiment zullen kaartjes en hoogte profielen van de te rijden zaterdag ritten worden geplaats. In een later stadium zullen ook de ritten verslagen worden geplaatst.